Pacientům a návštěvníkům doporučujeme v areálu MOÚ nosit respirátor. Při příznacích respiračního onemocnění je nošení respirátoru v MOÚ povinné. Pacienta může doprovázet maximálně 1 osoba, a to jen v nezbytně nutných případech.