Národní centrum prevence

PreVence, prevence, prevence...

Prevencí rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku nějakého nežádoucího jevu, v našem případě nemoci. Primární prevence je souhrn opatření na podporu zdraví a předcházení nemocem. Cílem sekundární prevence je pak projevy nemoci včas zachytit a zabránit jejich prohloubení.

Na prevenci si však mnohdy, bohužel, vzpomeneme až ve chvíli, kdy se začneme potýkat se zdravotními problémy. Přitom nemocí, jejichž vzniku lze včasnou diagnostikou a životním stylem úspěšně předcházet, případně jejich rozvoj zpomalit, je dlouhá řada.

MÁME NA VÁS ČAS…

Ruku na srdce. Je to o čase, který má lékař na svého pacienta. Nejčastěji problém tkví v tom, že v dnešní uspěchané době nemá Váš lékař, který je mnohdy přetížený léčbou již nemocných pacientů, dostatečnou kapacitu na Vaše kvalitní preventivní vyšetření. A mnohdy nemá ani potřebné špičkové vybavení, které je k takovým vyšetřením potřeba.

Zapsaný ústav NÁRODNÍ CENTRUM PREVENCE z.ú. (NCP) vznikl s posláním podpořit Vaši snahu o dosažení pevného zdraví a zdravého životního stylu.

KONTAKT

Kontaktovat nás můžete prostřednicím tohoto formuláře.